Cymorth ar gyfer Awdurdodau Lleol Cymru

Mae Rhaglen Newid Gydweithredol Cymru yn cynnig cymorth strategol a thechnegol i helpu awdurdodau lleol i ddatblygu a chreu cynlluniau manwl i gyflawni amcanion Strategaeth Gwastraff Cymru - Tuag at Ddyfodol Diwastraff.

Manylion am y rhaglen

Mae gan y broses o estyn cymorth i awdurdodau lleol bedwar prif gam:

 1. Pecyn cymorth cynllunio busnes
 2. Nodi'r bylchau a'r rhwystrau i gyrraedd targedau
 3. Cynllunio manwl a rhagamcanion costau
 4. Gweithredu'r cynllun 

Gall awdurdodau lleol ymgeisio am gyngor strategol, technegol a chyfathrebu ar amryw o bethau:

 • Adolygu gwasanaethau/gweithredoedd
 • Monitro cyfranogiad
 • Cynllunio llwybrau gweithredu
 • Cynllunio busnes
 • Cyngor a chymorth caffael
 • Rheoli gwasanaethau a newid
 • Galluogi gweithio mewn partneriaeth
 • Cymorth gyda marchnata defnyddiau eildro i gynyddu refeniw
 • Cynyddu sgiliau/gallu
 • Cyfathrebu a chodi ymwybyddiaeth