Job vacancies

We are building a team dedicated to delivering our vision by implementing an exciting business plan and achieving demanding targets.

Our pension scheme has been awarded the Pension Quality Mark.  This independent scheme assesses a workplace pension on the standard of employer contributions being at least 10%, governance arrangements that are in place, and communications to staff being clear, engaging and easy to understand.

Best Companies accredited organisation

 

 • Receptionist/Administrator - Derbynnydd/Gweinyddwr

  c£18k
  6 Mar 2017 - 10:00
  Location: Cardiff/Caerdydd

  An exciting opportunity has arisen at our Cardiff office for a Receptionist/Administrator.  The post holder will be responsible for providing a reception and administration service for WRAP Cymru. This will include dealing with incoming telephone calls and general enquiries, managing and ordering office supplies, as well as planning team meetings and recording actions.

  Mae cyfle cyffrous wedi codi yn ein swyddfa yng Nghaerdydd i weithio fel Derbynnydd/Gweinyddwr. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth derbynfa a gweinyddol i WRAP Cymru. Bydd hyn yn cynnwys ymdrin â galwadau teleffon ac ymholiadau cyffredinol, rheoli ac archebu nwyddau swyddfa, yn ogystal â chynllunio cyfarfodydd tîm a chofnodi pwyntiau gweithredu.