Ychwanegu gwerth at wastraff bwyd a diod a sgil-gynhyrchion drwy sefydlu gwerth

Mae WRAP ar flaen y gad yn canfod atebion i wastraff bwyd a diod a sgil-gynhyrchion anorfod sy’n parhau ar ôl cymryd camau gweithredu i atal, lleihau ac ail-ddefnyddio gwastraff.

Sefydlu gwerth yw’r broses o ychwanegu gwerth at y gwastraff a’r sgil-gynhyrchion hyn, a’u trosi’n sgil-gynhyrchion defnyddiol fel cemegau, bwyd, deunyddiau a thanwydd. Mae’r dull hwn yn denu diddordeb o’r newydd yn y sector bwyd oherwydd bod adnoddau naturiol a sylfaenol yn cael eu disbyddu’n gyflym, a’r angen am brotocolau rheoli gwastraff mwy cynaliadwy a chost effeithiol.

Nod rhaglen sefydlu gwerth WRAP yw cynnig atebion blaengar i wastraff bwyd, diod a sgil-gynhyrchion sy’n herio’r farn ar hyn o bryd ac yn galluogi gwneuthurwyr i arbed arian, i gynhyrchu ffrydiau incwm newydd a chynyddu eu refeniw.

Mae rhaglen sefydlu gwerth WRAP bellach ar waith yng Nghymru ac mae ei hagenda gynaliadwyedd gadarn yn darparu amgylchedd ffafriol ar gyfer arloesedd mewn gwastraff bwyd.  Gweledigaeth Cymru yw cynyddu trosiant bwyd a diod 30% erbyn 2020 sy’n amcan sylfaenol yn ei gynllun gweithredu ar gyfer y diwydiant.  O gofio maint Cymru a’i chyflenwad o ddeunyddiau crai y mae pen draw iddynt, mae angen  ychwanegu gymaint o werth â phosibl i gynhyrchion bwyd a diod o Gymru a gwahaniaethu oddi wrth y cystadleuwyr.  Un ffordd o gyflawni hyn yw ychwanegu gwerth at wastraff a sgil-gynhyrchion anorfod sy’n cael eu cynhyrchu gan y cynhyrchwyr bwyd a diod yng Nghymru.

Cysylltwch â ni i gael cymorth arbenigol am ddim

Mae WRAP Cymru yn cynnig y cyfle i wneuthurwyr bwyd a diod yng Nghymru i fanteisio ar gymorth sefydlu gwerth pwrpasol.  Rydym yn edrych ar weithio gyda thrawstoriad o fusnesau yng Nghymru, ond hoffai glywed yn benodol gan y sector pobi.

Os hoffech wybod mwy, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm Arloesi a Sefydlu Gwerth drwy e-bost addingvalue@wrap.org.uk neu wrth ffonio 02920 100 100.

Astudiaethau achos ac adnoddau ychwanegol

Mae’r astudiaethau achos sy’n dilyn yn dangos sefydlu gwerth ar waith: 

Am adnoddau ychwanegol, ewch i’n tudalen Adnoddau Sefydlu Gwerth pwrpasol.

Sylwch y bydd rhai dolenni ar y dudalen hon yn mynd â chi at gynnwys Saesneg yn unig ar ein gwefan WRAP UK.