Y Sector Gweithgynhyrchu

Some yarn on reels and a man in the background operating machinery

Mae dros wyth ym mhob 10 o Brif Swyddogion Gweithredol y diwydiant cynhyrchu yn credu bod prinder deunyddiau yn destun risg i’w busnes (Ffynhonnell: EEF). Mae defnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu mewn cynhyrchion neu becynnau yn un modd posibl o leihau’r risg hon. Os ydych chi’n rheoli busnes cynhyrchu yng Nghymru, gallai WRAP Cymru eich helpu chi archwilio cyfleoedd i ddefnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu yn eich cynhyrchion neu’ch pecynnau.

Gallai ymgynghoriad gydag arbenigwr eich helpu chi

    • ddeall os yw eich syniad yn bosibl, yn ymarferol ac yn fforddiadwy
    • adnabod ffynonellau deunyddiau, cyflenwyr a marchnadoedd newydd
    • ddatblygu cynllun gweithredu a strategaeth barhaus.

Cefnogaeth Ymgynghori ar gyfer gwneuthurwyr sydd wedi’u lleoli yng Nghymru

I fod yn gymwys i gael y gefnogaeth hon, mae’n rhaid i chi fod yn gwneuthurwr yng Nghymru a

    • bod â syniadau ar gyfer defnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu yn eich cynhyrchion neu’ch pecynnau
    • bod eisiau cynyddu neu gyflwyno cynhyrchiad eitem sy’n defnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu.

Gwneud cais am gymorth

I wneud cais am gymorth, cliciwch yma i ofyn am ffurflen Mynegi Diddordeb.

Mae canllawiau pellach ar gael yma.

Fel arall, cysylltwch â’n tîm Rheoli Adnoddau Cynaliadwy penodol ar 02920 100100.