Cefnogaeth wedi'i hariannu'n llawn i gynhyrchwyr yng Nghymru

Mae cynnwys deunyddiau sydd wedi'u hailgylchu yn eich cynhyrchion neu'ch pecynnu yn un ffordd i atal gwastraff a lleihau ôl troed carbon eich busnes, ond gallai hefyd leihau eich costau. Gall rhai polymerau wedi'u hailgylchu hyd at gymaint â 20% yn rhatach na'u cyfwerth â hwy.

Os ydych chi'n gweithredu busnes gweithgynhyrchu yng Nghymru, gallai WRAP Cymru eich helpu chi i archwilio cyfleoedd i gyflwyno neu gynyddu deunyddiau wedi'u hailgylchu yn eich cynhyrchion neu'ch pecynnau.

Mae cymorth technegol ar gael hefyd ar gyfer datblygu cynhwysedd ychwanegol ar gyfer cynhyrchion neu becynnau sy'n cael eu creu gan ddefnyddio cynnwys wedi'i ailgylchu, ac ar gyfer datblygu cynhyrchion neu becynnau newydd a wneir o deunyddiau wedi’i ailgylchu, sy’n darparu cyfleoedd ar gyfer tyfu eich busnes.

Gallai ymgynghoriaeth arbenigol eich helpu i: 

  • sefydlu beth sy'n ymarferol a fforddiadwy i'ch busnes;
  • darganfod deunyddiau o ansawdd, cyflenwyr a marchnadoedd newydd; a
  • datblygu cynllun gweithredu a strategaeth fusnes.

Darganfyddwch fwy

I gael gwybod mwy, cysylltwch â thîm cefnogi busnes ymroddedig WRAP Cymru ar Resources.Wales@wrap.org.uk neu dros y ffôn ar 02920 100 100.

Mae rhagor o fanylion am y gefnogaeth yma i'w gweld yn y ddogfen arweiniad gynhwysfawr hon, ac, i ochr dde'r dudalen hon, gallwch hefyd gweld astudiaethau achos o waith WRAP Cymru yn yr ardal hon.