Gweithio gyda’r sector gwastraff ac ailgylchu yng Nghymru

Waste operatives working on a conveyor belt in a MRF

Mae busnesau gwastraff ac ailgylchu yn chwarae rhan bwysig a chynyddol yn economi gylchol Cymru. At hynny, mae tystiolaeth yn dangos nad oes gan fentrau bach a chanolig yn aml iawn fynediad at wasanaethau casglu ailgylchu ar wahân. Mae WRAP Cymru wedi cefnogi nifer o fusnesau yng Nghymru sy’n gweithredu o fewn y sector rheoli adnoddau i gynyddu eu casgliadau gwastraff masnachol a diwydiannol, ac yn arbennig y rhai sy’n trin bwyd, papur / cerdyn, metelau, plastig a deunydd pacio.

Rydym wedi cynorthwyo nifer o gyfleusterau rheoli gwastraff bach a chanolig yng Nghymru, yn cynnig cymorth un i un wedi’i ariannu’n llawn iddynt gan ein harbenigwyr yn y diwydiant. Rhoddodd hyn gymorth iddynt gyda:

  • Datblygu marchnadoedd / ymgymryd â dadansoddiadau o’r farchnad;
  • Cynyddu casgliadau wedi’u didoli yn y ffynhonnell; a
  • Chyflenwi deunydd eilgylch o ansawdd uchel i’r farchnad.

Astudiaethau Achos

Isod ceir dwy enghraifft o’n gwaith gyda busnesau sy’n gweithredu yn sector gwastraff ac ailgylchu Cymru: