Y Sector Gwastraff ac Ailgylchu

Workers wearing safety gear sorting through waste at a recycling plant

Mae busnesau gwastraff ac ailgylchu yn chwarae rôl bwysig a chynyddol yn economi gylchol Cymru. Os ydych chi’n rheoli cwmni casglu gwastraff, ailgylchu neu ailbrosesu yng Nghymru, gallai WRAP Cymru helpu’ch busnes dyfu. Mae deunyddiau allweddol yn cynnwys bwyd, papur a chardbord, metelau, plastig a deunydd pacio.

Cefnogaeth busnes ar gyfer Mentrau Bach a Chanolig (SME)

Os ydych chi’n rhedeg cyfleuster rheoli gwastraff bach neu ganolig yng Nghymru, sy’n ymdrin â gwastraff masnachol neu ddiwydiannol, yna gallai WRAP Cymru helpu’ch busnes dyfu drwy ddarparu cefnogaeth unigol wedi’i gyllido’n llawn gan un o’n harbenigwyr yn y diwydiant. Gallai hyn eich cynorthwyo i:

  • Ddatblygu marchnadoedd/ymgymryd â dadansoddi’r farchnad

  • Gynyddu casgliadau wedi’u gwahanu yn y ffynhonnell

  • Gyflenwi deunydd ailgylchu o safon i’r farchnad.

Gwneud cais am gymorth

I wneud cais am gymorth, cliciwch yma am ‘Dogfen Mynegi Diddordeb’.

Mae canllawiau pellach ar gael yma am gwybodaeth cefndir.

Fel arall, cysylltwch â’n tîm Rheoli Adnoddau Cynaliadwy penodol ar Resources.Wales@wrap.org.uk neu ar rhif fôn 02920 100 100.