Y Sector Gwastraff ac Ailgylchu

Workers wearing safety gear sorting through waste at a recycling plant

Mae busnesau gwastraff ac ailgylchu yn chwarae rôl bwysig a chynyddol yn economi gylchol Cymru. Os ydych chi’n rheoli cwmni casglu gwastraff, ailgylchu neu ailbrosesu yng Nghymru, gallai WRAP Cymru helpu’ch busnes dyfu. Mae deunyddiau allweddol yn cynnwys bwyd, papur, cardfwrdd, pren, plastig, gwydr, tecstilau a WEEE. (Ystyrir deunyddiau eraill fesul achos unigol.)

Cefnogaeth busnes ar gyfer Mentrau Bach a Chanolig (SME)

Os ydych chi’n rhedeg cyfleuster rheoli gwastraff bach neu ganolig yng Nghymru, sy’n ymdrin â gwastraff masnachol neu ddiwydiannol, yna gallai WRAP Cymru helpu’ch busnes dyfu drwy ddarparu cefnogaeth unigol wedi’i gyllido’n llawn gan un o’n harbenigwyr yn y diwydiant. Gallai hyn eich cynorthwyo i:

  • Ddatblygu marchnadoedd/ymgymryd â dadansoddi’r farchnad

  • Gynyddu casgliadau wedi’u gwahanu yn y ffynhonnell

  • Gyflenwi deunydd ailgylchu o safon i’r farchnad

 Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen ‘Datganiad o Ddiddordeb’.

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich ymholiad bydd eich Rheolwr Cyfrif Busnes lleol yn cysylltu gyda chi.

Fel arall, gallwch gysylltu â’n tîm Rheoli Adnoddau Cynaliadwy penodol ar 02920 100100.