Gwerthusiad o gapasiti a marchnadoedd compost a threulio anaerobig yng Nghymru

17th October 2017

Yn 2012, gosododd Cymru darged i ailgylchu 70% o’i wastraff solid trefol ((municipal solid waste/MSW), h.y. gwastraff a gesglir gan awdurdodau lleol) erbyn 2025, a tharged interim o 64% erbyn 2020.  Nod yr astudiaeth hon yw pennu a yw’r diwydiannau AD (treulio anaerobig/anaerobic digestion) a chompost yn ddigon gwydn ac yn meddu ar gapasiti digonol i ailgylchu gwastraff bwyd a gwastraff gwyrdd ar hyn o bryd, a chyrraedd y ddwy garreg filltir hon.