Gweithdy Cyngor, Arweiniad a Gwybodaeth (De Cymru)

Date and time: 
Thursday, 19 October, 2017 - 10:00 - 13:00

Gweithdai cyngor, arweiniad a gwybodaeth ar gyfer Mentrau Bach a Chanolig sy’n ailbrosesu ac ailgylchu – cadwch eich lle nawr

Workers wearing safety gear sorting through waste at a recycling plant

Hoffech chi dyfu eich busnes? Oes gennych chi gynlluniau i fuddsoddi mewn seilwaith neu offer newydd, neu hoffech chi wella ansawdd y deunyddiau rydych chi’n eu casglu? Hoffech chi ddysgu rhagor am ymchwil a gwybodaeth ddiweddaraf WRAP am ddyfodol gwastraff ac ailgylchu Masnachol a Diwydiannol? 

Mae’n bosib cadw lle nawr ar ein gweithdai cyngor, arweiniad a gwybodaeth ar gyfer busnesau ailbrosesu ac ailgylchu yng Nghymru: 

  • Dydd Iau 19 Hydref – Canolfan Menter y Cymoedd, Abercynon
  • Dydd Mercher 25 Hydref – Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno

Bydd mynychwyr yn dysgu am y broses symlach newydd o ymgeisio i dderbyn y gefnogaeth dechnegol sydd ar gael am ddim trwy WRAP Cymru. Bydd cyfle hefyd i ddysgu am rywfaint o waith diweddaraf WRAP ym meysydd ailgylchu gwastraff Masnachol a Diwydiannol, rhannu barnau am yr heriau sy’n wynebu sector rheoli adnoddau Cymru, a siarad â Rheolwyr Cyfrif Busnes ac Arbenigwyr Technegol WRAP Cymru yn ystod y cinio rhwydweithio rhad ac am ddim. 

I gadw’ch lle nawr, anfonwch ebost at Andrea.Mann@wrap.org.uk.