Digwyddiadau

 • Y Gronfa Economi Gylchol – Digwyddiad Gwybodaeth am ddim yn Llanelwy

  Tuesday, 16 July, 2019 - 09:00 - 12:00 | The OpTIC Technology Centre

  Gwahoddir gwneuthurwyr sy’n gweithredu yng Nghymru i ymuno â ni yn Llanelwy ar 16 Gorffenaf 2019 i ddysgu am y grantiau cyfalaf sydd ar gael gan y Gronfa Economi Gylchol £6.5m.

  Bydd y fenter hon gan Lywodraeth Cymru, ac a ddarperir gan WRAP Cymru, yn cyflymu symudiad Cymru tuag at economi gylchol trwy gynyddu’r galw am ddeunyddiau eilgylch, cadw adnoddau mewn cylchrediad yn hytrach na’u bod yn cael eu llosgi neu eu hanfon i dirlenwi, a thrwy gefnogi twf busnes.

 • Y Gronfa Economi Gylchol – Digwyddiad Gwybodaeth am ddim ym Merthyr Tudful

  Wednesday, 17 July, 2019 - 09:00 - 12:00 | Canolfan Busnes Orbit

  Gwahoddir gwneuthurwyr sy’n gweithredu yng Nghymru i ymuno â ni ym Merthyr Tudful ar 17 Gorffenaf 2019 i ddysgu am y grantiau cyfalaf sydd ar gael gan y Gronfa Economi Gylchol £6.5m.

  Bydd y fenter hon gan Lywodraeth Cymru, ac a ddarperir gan WRAP Cymru, yn cyflymu symudiad Cymru tuag at economi gylchol trwy gynyddu’r galw am ddeunyddiau eilgylch, cadw adnoddau mewn cylchrediad yn hytrach na’u bod yn cael eu llosgi neu eu hanfon i dirlenwi, a thrwy gefnogi twf busnes.