Digwyddiadau

 • Y Gronfa Economi Gylchol – Digwyddiad Gwybodaeth am ddim yn Wrecsam

  Wednesday, 8 May, 2019 - 09:00 - 13:30 | Canolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

  Gwahoddir gwneuthurwyr sy’n gweithredu yng Nghymru i ymuno â ni yn Wrecsam ar 8 Mai 2019 i ddysgu am y grantiau cyfalaf sydd ar gael gan y Gronfa Economi Gylchol £6.5m.

  Bydd y fenter hon gan Lywodraeth Cymru, ac a ddarperir gan WRAP Cymru, yn cyflymu symudiad Cymru tuag at economi gylchol trwy gynyddu’r galw am ddeunyddiau eilgylch, cadw adnoddau mewn cylchrediad yn hytrach na’u bod yn cael eu llosgi neu eu hanfon i dirlenwi, a thrwy gefnogi twf busnes.

 • Y Gronfa Economi Gylchol – Digwyddiad Gwybodaeth am ddim yng Nghaerdydd

  Thursday, 9 May, 2019 - 09:00 - 13:30 | Coleg Caerdydd a'r Fro - Campws Canol y Ddinas

  Gwahoddir gwneuthurwyr sy’n gweithredu yng Nghymru i ymuno â ni yng Nghaerdydd ar 9 Mai 2019 i ddysgu am y grantiau cyfalaf sydd ar gael gan y Gronfa Economi Gylchol £6.5m.

  Bydd y fenter hon gan Lywodraeth Cymru, ac a ddarperir gan WRAP Cymru, yn cyflymu symudiad Cymru tuag at economi gylchol trwy gynyddu’r galw am ddeunyddiau eilgylch, cadw adnoddau mewn cylchrediad yn hytrach na’u bod yn cael eu llosgi neu eu hanfon i dirlenwi, a thrwy gefnogi twf busnes.