Defnyddio Cynnwys Eilgylch – Prosiect Arddangos

Treial Gwastraff Amaethyddol Polyethylen Dwysedd Isel (low-density polyethylene/LDPE) a Pholyethylen Dwysedd Isel Unllin (LLDPE)

Rydym yn cydweithio â mwy nag 20 o sefydliadau partner i gyflawni prosiectau arddangos o fewn y gadwyn gyflenwi. Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, mae pob prosiect yn dangos sut gellir goresgyn rhwystrau masnachol a thechnegol i gynyddu deunyddiau eilgylch – yn enwedig plastig – mewn gweithgynhyrchu yng Nghymru.

Nod y treial penodol hwn yw arddangos y defnydd o LDPE ac LLDPE eilgylch – wedi’i wneud o haenau plastig amaethyddol, fel deunydd gorchuddio cnydau a haenau lapio silwair – i gynhyrchu nwyddau trwy fowldio cylchdroadol. Mae enghreifftiau o’r nwyddau a gynhyrchir trwy fowldio cylchdroadol yn cynnwys biniau allanol a chonau rheoli traffig, a gynhyrchir yn draddodiadol gan ddefnyddio polyethylen dwysedd uchel (HDPE) newydd.

Ar hyn o bryd, prin yw’r marchnadoedd ar gyfer haenen blastig amaethyddol eilgylch ac mae uchafswm i’r pris y gall ei ddenu, sy’n golygu ei bod yn aneconomaidd i’w ailgylchu. Fodd bynnag, trwy gyrchu marchnad derfynol arall, gellid denu gwerth uwch i’r deunydd.

Amcan y prosiect hwn yw arddangos llwyddiant wrth gynnwys cymaint â phosibl o haenen LDPE a LLDPE eilgylch ag sy’n dechnegol bosibl, mewn ymgais i annog mowldwyr cylchdroadol eraill i leihau eu dibyniaeth ar bolymer newydd. Bydd hyn yn sbarduno’r galw am haenen amaethyddol eilgylch yng Nghymru ac yn cyfrannu at economi gylchol Cymru.

Prosiectau Arddangos Eraill

Mae WRAP Cymru wedi dechrau gweithio ar bedwar prosiect i gyd i ddangos yr achos amgylcheddol ac economaidd dros ddefnyddio cynnwys eilgylch mewn gweithgynhyrchu. Am wybodaeth am y tri threial arall, defnyddiwch y dolenni canlynol, os gwelwch yn dda: