Ynglŷn â WRAP Cymru

About WRAP Cymru - Splash IMG

Mae WRAP Cymru yn rhan o WRAP, sef yr arbenigwyr economi gylchol. Mae WRAP yn gweithio gyda llywodraethau’r Deyrnas Unedig, yr Undeb Ewropeaidd a chyllidwyr eraill i helpu i gyflawni eu polisïau ar atal gwastraff ac effeithlonrwydd adnoddau. Mae’n elusen gofrestredig (rhif 1159512) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant.

Mae WRAP wedi cyflawni ardystiad ISO9001:2015 ar gyfer y ffordd yr ydym yn cynllunio, datblygu, rheoli a chyflwyno rhaglenni a phrosiectau sy’n darparu atebion cynaliadwy o ran adnoddau.

Ewch i wefan WRAP i gael gwybod mwy. (Saesneg yn unig)

Mae WRAP Cymru yn darparu cymorth penodol i Gymru ar ran Llywodraeth Cymru, gan gynnwys ei Rhaglen Newid Gydweithredol ar gyfer awdurdodau lleol, cefnogaeth i'r sector rheoli adnoddau a hefyd yr ymgyrch Ailgylchu dros Gymru.

Mae ein gwaith hefyd yn cynnwys rhaglenni a gynhelir ar draws y Deyrnas Unedig fel Ymrwymiad Courtauld (Saesneg yn unig) ar gyfer y sector siopau bwyd, ac ymgyrchoedd newid ymddygiad defnyddwyr fel Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff.

Mae ein gwaith yn helpu busnesau, cynghorau a deiliaid tai i atal gwastraff, ailgylchu mwy ac arbed arian.

Cysylltu â ni

I ddarganfod sut gallem eich helpu:

Dolenni defnyddiol