Ymateb WRAP i COVID-19

Blaenoriaeth WRAP yw cadw ein staff a’r bobl y maent yn gweithio â hwy yn ddiogel, felly rydym oll yn gweithio o’n cartrefi ar hyn o bryd, ac nid ydym yn cynnal nac yn mynychu cyfarfodydd na digwyddiadau.

Er bod hyn yn golygu na allwn ddarparu ein rhaglen lawn o weithgareddau yn ystod y cyfnod hwn, rydym yn ymroddedig i gefnogi ein partneriaid a’r gymuned fyd-eang cystal ag y gallwn. Ynghyd â’n canllawiau arfer gorau a phecynnau ac adnoddau arferol sydd ar gael ar y wefan hon ac ar safle ein partneriaid, byddwn yn ystyried beth arall y gallwn ei wneud i helpu llywodraethau, busnesau a dinasyddion yn ystod y cyfnod hwn.

Os hoffech gysylltu â ni, anfonwch ebost at aboutwrap@wrap.org.uk, os gwelwch yn dda. Fe wnawn ein gorau i ymateb ichi gynted ag y gallwn. Ewch i’n canolfan cyfryngau ar gyfer ymholiadau sy’n ymwneud â’r cyfryngau.