Swyddi

Os ydych am ymuno â ni edrychwch ar y rhestr swyddi gwag.

 • Swyddog Cefnogi Prosiectau

  £27,000
  13 Jul 2020 - 09:00
  Location: Caerdydd neu Banbury

  Sefydliad dielw yw WRAP, sydd yn gweithio gyda llywodraethau, busnesau a dinasyddion i greu byd lle rydym yn defnyddio adnoddau yn gynaliadwy.

  Mae ein harbenigwyr yn datblygu’r atebion ar sail tystiolaeth sydd eu hangen arnom er mwyn amddiffyn yr amgylchedd, meithrin economïau cryfach a chefnogi cymdeithas fwy cynaliadwy. 

  Mae ein heffaith yn cwmpasu cylch bywyd cyfan y bwyd yr ydym yn ei fwyta, y dillad yr ydym yn eu gwisgo a'r nwyddau’r ydym yn eu prynu, o’u cynhyrchu i’w defnyddio a thu hwnt.

 • Rheolwr Prosiectau

  oddeutu £33,000
  13 Jul 2020 - 09:00
  Location: Caerdydd neu Banbury

  Sefydliad dielw yw WRAP, sydd yn gweithio gyda llywodraethau, busnesau a dinasyddion i greu byd lle rydym yn defnyddio adnoddau yn gynaliadwy. 

  Mae ein harbenigwyr yn datblygu’r atebion ar sail tystiolaeth sydd eu hangen arnom er mwyn amddiffyn yr amgylchedd, meithrin economïau cryfach a chefnogi cymdeithas fwy cynaliadwy. 

  Mae ein heffaith yn cwmpasu cylch bywyd cyfan y bwyd yr ydym yn ei fwyta, y dillad yr ydym yn eu gwisgo a'r nwyddau’r ydym yn eu prynu, o’u cynhyrchu i’w defnyddio a thu hwnt.