Swyddi

Os ydych am ymuno â ni edrychwch ar y rhestr swyddi gwag.

  • Ymgynghorydd Technegol – Rhaglen Newid Cydweithredol

    £38,000 - £40,000
    27 Aug 2019 - 09:00
    Location: Canol dinas Caerdydd neu weithio o’r cartref yng Nghymru

    Rydym yn chwilio am berson uchel ei gymhelliant, rhywun a all ddangos profiad uniongyrchol o’r Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol ac sy’n meddu ar yr wybodaeth dechnegol sydd ei angen i fedru rhoi cyngor ar ba fath o drwyddedau sydd eu hangen a chwblhau’r ddogfennaeth berthnasol i gyflwyno ceisiadau am drwyddedau. Mae’n rhaid i ddeiliad y swydd fedru cyfathrebu’n hyderus, yn ysgrifenedig ac wyneb yn wyneb, ac mae’n rhaid bod yn fodlon teithio’n rheolaidd o fewn Cymru. Byddai meddu ar wybodaeth ymarferol am farchnadoedd ar gyfer y deunyddiau a gesglir i’w hailgylchu o fantais.