Gwastraff organig

Mae llawer o'r gwastraff yr ydyn ni'n ei gynhyrchu yng Nghymru yn wastraff organig.

Rydyn ni'n gweithio i leihau gwastraff organig yn y tarddiad, hybu'r arfer o'i gasglu ar wahân a'i droi'n gompost ac yn fio-gwrtaith. Rydyn ni hefyd yn gweithio gyda ffermwyr, ymgynghorwyr a chynhyrchwyr cnydau a gwerthwyr i gynyddu'r galw a chredu marchnadoedd newydd i gompost a bio-gwrtaith o safon uchel.

Datblygu compost o safon

Noddwyd y BSI PAS 100 ar gyfer defnyddiau wedi eu compostio gan WRAP ac fe'i datblygwyd ar y cyd â 'r Gymdeithas Ailgylchu Organig  (AFOR). Mae'n cynyddu hyder defnyddwyr, penwyr a blendwyr mewn defnyddiau sydd wedi eu compostio. Mae hefyd yn galluogi cynhyrchwyr i wahaniaethu cynnyrch diogel a dibynadwy sy'n perfformio'n dda.

Defnyddio Compost o Safon wrth Dirweddu

Roedd y cyflwyniad hwn yn rhan o weithdy a drefnwyd gan WRAP Cymru a Llechi Cymru, ac roedd yn egluro sut gall compost o safon BSI PAS 100 gael ei ddefnyddio wrth dirweddu.

Cliciwch yma i weld astudiaeth achos fideo sy'n dangos sut mae gweithgynhyrchu ‘topsoil’ gan ddefnyddio PAS100 compost yn gallu gostwng costau ar gyfer y diwydiant adeiladu (nodwch fod y fideo yn Saesneg) 

Datblygu seilwaith treuliad anaerobig

Mae treulio anaerobig yn faes sy'n tyfu yng Nghymru. Mae'n ffordd effeithiol o ddelio gyda gwastraff organig tra'n creu ynni. Mae WRAP Cymru yn helpu Cymru i gynyddu ei seilwaith cyfleusterau treuliad anaerobig.