Digwyddiad am ddim ar Gaffael yn y Sector Cyhoeddus yng Nghonwy - Cofrestriad Bellach Nawr Wedi Cau

Venue:
Conwy Business Centre, Junction Way, Llandudno Junction, LL31 9XX, United Kingdom
Date and time: 
Tuesday, 5 November, 2019 - 10:00 - 16:00

Ym mis Tachwedd 2019, bydd WRAP Cymru yn cynnal digwyddiadau ar gyfer sefydliadau sector cyhoeddus yng Nghymru, i ddangos sut gellir caffael nwyddau a gwasanaethau mwy cynaliadwy.

Mae’r sector cyhoeddus yng Nghymru’n gwario oddeutu £6 biliwn y flwyddyn ar nwyddau a gwasanaethau. Felly, mae posibiliadau sylweddol i gyrff cyhoeddus ddefnyddio caffael yn gadarnhaol i gyflawni deilliannau amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol er mwyn helpu i wireddu amcanion ‘Y Gymru a Garem’ o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Bydd y digwyddiadau hyn yn rhannu gwybodaeth werthfawr i gynorthwyo gyda chyflwyno neu wella dulliau caffael cynaliadwy, sy’n gynyddol bwysig yng nghyd-destun strategaeth ‘Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon Isel’ Llywodraeth Cymru a’r targed datgarboneiddio.

Bydd mynychwyr yn clywed gan amrywiaeth o siaradwyr, a byddwn yn rhoi trosolwg o ganllaw caffael cynaliadwy newydd WRAP Cymru, adnodd y gall cyrff cyhoeddus yng Nghymru ei ddefnyddio i fynd i’r afael â’r ‘her plastigion’ a gwneud penderfyniadau pryniant ar sail tystiolaeth ar gyfer eu holl nwyddau sy’n cynnwys plastig. Bydd cyfle hefyd i fynychwyr ofyn am gyngor arbenigol un i un a holi am y sydd ar gael am ddim gan WRAP Cymru.

Lleoliadau’r digwyddiad

Cynhelir y digwyddiadau yn y lleoliadau canlynol; darperir cinio ym mhob un:

Location
Javascript is required to view this map.