Cows in a field

Cyfleoedd i’r Sector Cig Coch yng Nghymru leihau gwastraff a chynyddu elw

17th July 2018

Un o brif heriau’r sector cig coch yw dod yn fwy effeithlon a thrwy hynny, yn fwy cystadleuol.

Mae 19 lladd-dy yng Nghymru, ac mae 16 ohonynt yn fusnesau bach a chanolig (BBaCh). Gan weithio gyda 4 o’r busnesau bach a chanolig hyn, canfu WRAP Cymru a Hybu Cig Cymru’r cyfleoedd canlynol i ladd-dai leihau gwastraff a chynyddu elw: 

  1. Adolygu gwariant y lladd-dy i’w wneud yn fwy gwydn (yn cynnwys sgil-gynhyrchion anifeiliaid a gwastraff). 
  2. Archwilio mentrau busnes cydweithredol i leihau costau prosesu a gwaredu gwastraff. 
  3. Archwilio ffyrdd o ychwanegu gwerth at gynhyrchion bwyd neu gynhyrchion gwastraff (e.e. bwyd anifeiliaid anwes neu gynhyrchu ynni). 
  4. Hyfforddiant ar gyfer ffermwyr da byw a staff lladd-dai ar leihau gwastraff ar y safle.

Gweler yr astudiaeth achos a’r adroddiad i ddysgu mwy.