Pecyn cymorth achos busnes sefydlu gwerth

Nod y ‘Pecyn Cymorth Achos Busnes dros Sefydlu Gwerth o Wastraff a Sgil-gynhyrchion Bwyd’ hwn yw helpu gwneuthurwyr bwyd a diod i archwilio trawsffurfio gwastraffau a sgil-gynhyrchion yn gynhyrchion sy’n dwyn elw drwy sefydlu gwerth. 

Wedi’i ddylunio’n bennaf ar gyfer helpu gyda chymharu gwahanol opsiynau a llywio meddylfryd wrth benderfynu, gall y pecyn cymorth helpu i ddatblygu’r achos busnes dros sefydlu gwerth – o’r gwerthusiad cychwynnol i’r camau modelu manwl. 

Mae’r pecyn cymorth yn cynnig strwythur ac arweiniad ar y ffactorau i’w hystyried drwy gydol y broses, yn ogystal â dangosyddion ariannol.

Lawrlwythwch yr pecyn (Fersiwn Cymraeg yn dod yn fuan)

Sylwer: Trwy ddefnyddio’r pecyn cymorth, rydych yn mynegi eich bod yn cytuno i’r Telerau Defnydd, sydd ar gael yn nhab olaf y ddogfen hon. Os nad ydych yn cytuno i’r Telerau Defnydd, ni ddylech ddefnyddio’r pecyn cymorth.