The view from WRAP

  • WRAP Cymru shines the spotlight on Welsh innovation and collaboration at its 2016 conference

    By: Julie Hill, WRAP Chair Posted: 30 Nov 2016
    It was my great pleasure last week to open the WRAP Cymru conference.  Wales has taken an international lead on sustainability through its Well-being of Future Generations Act – the extraordinary and so far unique measure of compelling public bodies to consider the effects of their decisions on generations to come.  The Act provides the wider context for an ambitious Welsh Government...
  • WRAP Cymru’n canolbwyntio ar arloesedd a chydweithredu yng Nghymru yn ystod Cynhadledd 2016

    By: Julie Hill, WRAP Chair Posted: 30 Nov 2016
    Yr wythnos ddiwethaf, cefais y fraint o agor Cynhadledd WRAP Cymru. Mae Cymru yn arwain y maes rhyngwladol o ran cynaliadwyedd trwy Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – y mesur hynod ac unigryw o ysgogi cyrff cyhoeddus i ystyried effeithiau eu penderfyniadau ar genhedloedd y dyfodol. Mae’r Ddeddf yn darparu cyd-destun ehangach ar gyfer agenda uchelgeisiol Llywodraeth Cymru ar wella ffyniant a...