The view from WRAP

  • Mae’r Sioe Frenhinol Cymru yn dangos y sbectrwm o ein gwaith yng nghymru

    By: Carl Nichols Posted: 25 Jul 2014
    Yr wythnos hon cefais y pleser o fynychu Sioe Frenhinol Cymru. Mae’n arddangosfa ragorol o bopeth sy’n wych am Gymru – gan gynnwys y tywydd eleni. Mae hefyd yn helpu arddangos rhai o’r nifer o ffyrdd y mae WRAP yn gweithio yng Nghymru. Fel rhan o’n gwaith i gefnogi’r sectorau lletygarwch, twristiaeth, bwyd a diod, trefnom archwiliad gwastraff yn ystod pedwar diwrnod y sioe. Bydd hyn yn rhoi...
  • The Royal Welsh Show Illustrates the Range of our Work in Wales

    By: Carl Nichols Posted: 25 Jul 2014
    This week I had the pleasure of attending the Royal Welsh Show. It’s a fantastic showcase of all that is great about Wales - including this year the weather. It also helps to illustrate some of the many ways in which WRAP works in Wales.  As part of our work supporting the hospitality, tourism, food and drink sectors we arranged a waste audit during the four days of the show. This will...