The view from WRAP

  • Y Pŵer i Sgwrsio

    By: Carl Nichols Posted: 16 May 2014
    Wyddoch chi y teflir cyfanswm syfrdanol o 5.8  tatws i ffwrdd yn y DU bob dydd? Neu fod pobi tatws yn hytrach na’u berwi a’u stwnshio yn gallu helpu i osgoi gwastraff bwyd? Dysgais hyn, a llawer mwy, mewn sesiwn hyfforddi ar gyfer WRAP Cymru a drefnwyd gan ein cydweithwyr Jo ac Eifion, ein hyfforddwyr rhaeadru newydd Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff. Maent yn gweithio gyda busnesau, grwpiau...
  • The Power of Conversation

    By: Carl Nichols Posted: 16 May 2014
    Did you know that a staggering 5.8 million potatoes are thrown away in the UK every day? Or that baking potatoes rather than boiling and mashing them can help avoid food waste? I learned this, and much more, at a training session for WRAP Cymru organised by our colleagues Jo and Eifion, our Love Food Hate Waste cascade trainers. They work with businesses, community groups and other organisations...