The view from WRAP

  • Dyddiadau i’r Dyddiadur

    By: Beth Winkley Posted: 7 Sep 2012
    Mae cylch ceisiadau newydd Cronfa Seilwaith ac Ailbrosesu o Raddfa Fawr ARID yn agor ar 5 Medi. Mae’r project hwn – a ariennir gan y Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru – yn cynnig hyd at 40% o gyllid cyfatebol ar gyfer projectau seilwaith mawr yn Ardal Gydgyfeirio Ewrop  ac mae’n rhywbeth yr ydyn ni’n falch iawn ohono.   Os oes gennych ddiddordeb yn ymgeisio...
  • Dates for your diary

    By: Beth Winkley Posted: 7 Sep 2012
    Dates for your diary Summer's  over and my diary for autumn is filling up fast  so I wanted to take this opportunity to let you know about a couple of things we have coming up. The new round of applications for the ARID Large Scale Infrastructure and Reprocessing Fund opened 5 September. The project – which is funded by the European Regional Development Fund though the Welsh...