The view from WRAP

  • Seiclo ac ailgylchu

    By: Beth Winkley Posted: 3 Aug 2012
    Rai wythnosau nôl cyhoeddodd Llywodraeth Cymru mai cyfradd ailgylchu trefol Cymru ar gyfer 2011-2012 oedd 48 y cant. Mae hwn yn gyflawniad gwych – yn enwedig o gofio mai ffigwr unigol yn unig oedd cyfradd Cymru ryw ddegawd nôl a bod Cymru ar ei hôl hi o’i chymharu â gweddill y DU. Pan holwch beth yw’r rheswm dros y cynnydd hwn – a pham bod yr un sefyllfa’n wir yn Lloegr, yr Alban a Gogledd...