The view from WRAP

 • Dathlu llwyddiannau Cymru

  By: Beth Winkley Posted: 27 Jun 2012
  Efallai nad yw'r tîm rygbi yn gwneud yn rhy dda yn hemisffer y de, ond mae gan Gymru lawer i'w ddathlu oddi ar y cae - yn nhermau cynaladwyedd beth bynnag. Ro'n i ym Mrwsel yr wythnos ddiwethaf, gyda fy nghydweithwraig Bettina Gilbert, sy'n rheoli'r projectau WRAP Cymru a ariennir o Ewrop. Cawsom yr anrhydedd o fynychu cynhadledd rhaglen REMake, sy'n weithredol drwy Ewrop gyfan, ac y mae WRAP yn...
 • Let's celebrate Welsh achievement

  By: Beth Winkley Posted: 27 Jun 2012
  The rugby team may not have done too well in the southern hemisphere, but sport aside there is plenty for Wales to celebrate – at least when it comes to sustainability.Last week I was in Brussels with my colleague Bettina Gilbert, who manages WRAP’s Cymru’s European-funded projects. We were at the final conference of the Europe-wide REMake programme, which WRAP Cymru delivers here in...
 • Pam bod Wythnos Ailgylchu yn dal yn bwysig

  By: Beth Winkley Posted: 18 Jun 2012
  18-24 Mehefin yw dyddiadau Wythnos Ailgylchu eleni. Mae llwyth o adnoddau ar ddalen ein partner i'ch helpu i roi trefn ar weithgareddau'ch Wythnos Ailgylchu shi. Mae'n werth cofio gymaint o waith sydd eisoes wedi digwydd yng Nghymru - ac ar hyd a lled y DU - o ran ailgylchu. Ddegawd yn ôl ychydig iawn ohonom ni oedd yn ailgylchu o gwbl. Erbyn hyn, mae ailgylchu gwastraff cartref - yn cynnwys...
 • Why Recycle Week still matters

  By: Beth Winkley Posted: 13 Jun 2012
  This year’s Recycle Week takes place 18 – 24 June. There are loads of resources to help you plan your own Recycle Week activity on the partner page. It’s worth remembering just how far we’ve come in Wales – and across the UK – with regard to recycling. A decade or so ago very few of us recycled, now household recycling collections – including food waste collections - are the norm. But far from...