The view from WRAP

 • Dathlu Wythnos Gynaliadwyedd Cymru

  By: Beth Winkley Posted: 22 May 2012
  I'r rheiny ohonoch nad ydych chi'n gwybod, mae Mai 21 tan 27 yn Wythnos Gynaliadwyedd Cymru. Yn naturiol, mae pawb yma yn WRAP yn rhan o weithgareddau'r wythnos, ac yn nodi'r hyn y byddwn yn ei wneud yn ystod yr wythnos - ac yn yr hir dymor - i fyw a gweithio mewn ffordd fwy cynaliadwy. Mae rhagor o wybodaeth am yr wythnos yma ac mae syniadau gwych ar gyfer y gweithle ar wefan Ôl troed carbon...
 • We're Celebrating Wales Sustainability Week

  By: Beth Winkley Posted: 21 May 2012
  For those of you who aren’t aware, 21 to 27 May is Wales Sustainability Week. As you can imagine, everyone here at WRAP Cymru is getting involved, by making pledges about what we’ll do during the week – and over the longer term – to live and work more sustainably. You can find out more about the week here and there are some great workplace tips on the Wales Carbon Footprint site.   The Welsh...
 • Helo unwaith eto!

  By: Beth Winkley Posted: 2 May 2012
  Mae wedi bod yn gyfnod anhygoel o brysur yn ddiweddar. Ac felly y bydd am dipyn eto mae'n debyg.   Mae'n fis olaf ar y rhaglen REMake i weithgynhyrchwyr. Os gwyddoch chi am BBaCh gweithgynhyrchu yng Nghymru y byddai defnyddio defnyddiau wedi eu hailgylchu o fudd iddynt, anogwch nhw i gysylltu â ni. Does dim rhaid talu i ymuno â'r rhaglen, ac mae'n cynnig cyngor gwerthfawr iawn ynghylch y...