The view from WRAP

  • Cymorth WRAP i fusnesau ac i’r economi

    By: Beth Winkley Posted: 28 Nov 2012
    Cwrdd â phobl y mae WRAP Cymru wedi eu helpu yw rhan orau fy swydd. Dyna pam bod Cynhadledd WRAP Cymru yn uchafbwynt ar fy mlwyddyn, er gwaethaf yr holl waith sydd ynghlwm wrth ei threfnu.   Doedd Cynhadledd eleni – ar yr 8fed o Dachwedd – ddim yn eithriad. Roedd yno fwy o gynadleddwyr, yn dod o fwy o sectorau busnes, nag erioed o’r blaen. Rydym wedi derbyn adborth da iawn. Rydym ni’n...
  • WRAP’s support for business and the economy

    By: Beth Winkley Posted: 26 Nov 2012
    The best part of my job is getting to meet some of the many businesses which have benefitted from WRAP Cymru support. That’s why – despite all the hard work that goes into organising it - the WRAP Cymru Conference is the highlight of my year.   This year’s event – on 8 November – was no exception. More delegates from more business sectors than ever before took part, and we’ve had some great...