The view from WRAP

  • Cyfri’r dyddiau tan ein cynhadledd

    By: Beth Winkley Posted: 23 Oct 2012
    Mae’r wythnosau diwethaf wedi mynd ar garlam, yn bennaf am fod cynifer o bethau ar y gweill. Prysurach byth yr aiff hi, wrth i ni wneud y paratoadau terfynol ar gyfer Cynhadledd WRAP Cymru 2012. Mae siaradwyr gwych yn dod – yn cynnwys Gweinidog Amgylchedd Cymru, John Griffiths, Prif Weithredwr WRAP  Liz Goodwin, a chynrychiolwyr o amrywiaeth helaeth o fusnesau Cymru. Dwi’n wirioneddol edrych...
  • Countdown to our conference

    By: Beth Winkley Posted: 23 Oct 2012
    The past few weeks have passed by so quickly, mainly because there’s been so much on and it’s about to get even busier, as we put together the final touches for the WRAP Cymru Conference 2012. We’ve got a fantastic line-up of speakers – including Environment Minister John Griffiths, WRAP CEO Liz Goodwin, and representatives from a diverse range of Welsh businesses and I’m really looking forward...