Helo unwaith eto!

Beth Winkley

Mae wedi bod yn gyfnod anhygoel o brysur yn ddiweddar. Ac felly y bydd am dipyn eto mae'n debyg.

 

Mae'n fis olaf ar y rhaglen REMake i weithgynhyrchwyr. Os gwyddoch chi am BBaCh gweithgynhyrchu yng Nghymru y byddai defnyddio defnyddiau wedi eu hailgylchu o fudd iddynt, anogwch nhw i gysylltu â ni. Does dim rhaid talu i ymuno â'r rhaglen, ac mae'n cynnig cyngor gwerthfawr iawn ynghylch y manteision posibl a ddaw o ddefnyddio defnyddiau wedi eu hailgylchu. Mae cynhadledd REMake yn cael ei chynnal ym Mrwsel, a byddaf i yno. Dyma'r agenda ac fe wnaf i'n siŵr y cewch wybod sut aeth hi i'r Cymry sydd wedi eu henwebu ar gyfer gwobrau.

 

Mae cyllid cyfalaf hefyd ar gael i weithgynhyrchwyr yn Rhanbarth Cydgyfeirio Cymru (Gogledd orllewin Cymru, gorllewin Cymru a Chymoedd de Cymru) o dan y rhaglen ARID (Cyflymu Datblygu Seilwaith Ailbrosesu), sydd wedi ei chyllido gan y Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru. Mae'r rhaglen yn cynnig hyd at £40,000 neu 40 y cant o gostau cyfalaf BBaCh sydd am ddefnyddio defnyddiau wedi eu hailgylchu.

 

Mae diwydiant gweithgynhyrchu Cymru mor bwysig, a dyna pam rydyn ni'n falch iawn i gefnogi Gwobrau Gwnaed yng Nghymru unwaith eto eleni.  Anogaf fusnesau gweithgynhyrchu i'w henwebu eu hunain, ac edrychaf ymlaen at gwrdd â chynifer ohonoch â phosibl ym mrecwast Gwnaed yng Nghymru ar 30 Mai ac yn y gwobrau eu hunain yn nes ymlaen eleni.