Atal Gwastraff Bwyd

Various items of food waste

Canfu ein hymchwil (1) bod tua deng miliwn tunnell o fwyd yn cael ei wastraffu yn y DU wedi iddo basio giatiau’r fferm, gyda gwerth o tua £17 biliwn y flwyddyn. Drwy fod yn fwy effeithlon gydag adnoddau, gallai busnesau bwyd a diod – o’r cynhyrchwyr at adwerthwyr a sefydliadau lletygarwch – gyflawni arbedion cost sylweddol. Gallai cartrefi, sydd yn gyfrifol am dros 70% o’r gwastraff bwyd, arbed bron i £500 y flwyddyn drwy leihau’r gwastraff. 

Pa bynnag sector rydych chi’n rhan ohono, a lle bynnag rydych chi arni ar eich siwrne atal gwastraff, mae gan WRAP Cymru’r adnoddau i’ch helpu. 

Cadw mewn cysylltiad

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr Cadwyn Gyflenwi Manwerthu i gael y canllawiau a’r adnoddau diweddaraf gan WRAP.

Cysylltu â ni 

Os hoffech ragor o wybodaeth, peidiwch ag oedi cysylltu â thîm Atal Gwastraff Bwyd Cymru ar 02920 100 100.

(1) Estimates of Food Surplus and Waste Arisings in the UK (cynnwys Saesneg yn unig ar wefan WRAP UK)