Atal Gwastraff Bwyd

Various items of food waste

Canfu ein hymchwil (1) bod tua deng miliwn tunnell o fwyd yn cael ei wastraffu yn y DU wedi iddo basio giatiau’r fferm, gyda gwerth o tua £17 biliwn y flwyddyn. Drwy fod yn fwy effeithlon gydag adnoddau, gallai busnesau bwyd a diod – o’r cynhyrchwyr at adwerthwyr a sefydliadau lletygarwch – gyflawni arbedion cost sylweddol.

Pa bynnag sector rydych chi’n rhan ohono, a lle bynnag rydych chi arni ar eich siwrne atal gwastraff, mae gan WRAP Cymru’r adnoddau i’ch helpu. 

Cysylltu â ni 

Os hoffech ragor o wybodaeth, peidiwch ag oedi cysylltu â thîm Atal Gwastraff Bwyd Cymru ar 02920 100 100.

(1) Estimates of Food Surplus and Waste Arisings in the UK (cynnwys Saesneg yn unig ar wefan WRAP UK)