English   Cymraeg

 

Adnodd ar gyfer Mapio Economi Gylchol Cymru

Wedi'i gomisiynu gan WRAP Cymru, mae Anthesis wedi datblygu'r Adnodd Mapio Economi Gylchol hwn, sy’n defnyddiol i’r rhai sy’n gweithio o fewn bioeconomi Cymru; yn enwedig cynhyrchwyr a phroseswyr bwyd a diod. Mae’n cynnig darlun rhyngweithiol o hyd a lled bioeconomi ffyniannus Cymru, gan ddangos lleoliad busnesau o wahanol fathau o amgylch y wlad a lle mae clystyrau ohonynt yn bodoli. Mae nifer o opsiynau hefyd ar gyfer darganfod llawer iawn mwy.

Gall defnyddwyr: 

Nod yr adnodd yw cynorthwyo WRAP Cymru i yrru mwy o gydweithio rhwng yr amryfal fudiadau sy’n ffurfio bioeconomi Cymru. Gobeithiwn y bydd yn fan cychwyn i hwyluso cysylltiadau a fydd yn arwain at well effeithlonrwydd; ac yn y pen draw yn gwneud bioeconomi Cymru yn fwy cylchol. Mae’n cynnig cyfle delfrydol i gwmnïau ddeall mwy am y maes y maent yn gweithio ynddo, ac i feithrin cysylltiadau defnyddiol. Er enghraifft, gallai cwmnïau pobi edrych ar sefydlu perthynas gyda bragdai a allai fod eisiau troi gwarged bara yn gwrw. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr adnodd, mae croeso ichi anfon ebost at addingvalue@wrap.org.uk

Os na allwch chi weld neu ddefnyddio'r Adnodd Mapio, am unrhyw reswm, gallwch mynedu hyn trwy'r ddolen Tableau hwn.