English   Cymraeg

 

Adnodd ar gyfer Mapio Economi Gylchol Cymru

Wedi'i gomisiynu gan WRAP Cymru, mae Anthesis wedi datblygu'r Adnodd Mapio Economi Gylchol hwn, sy’n defnyddiol i’r rhai sy’n gweithio o fewn bioeconomi Cymru; yn enwedig cynhyrchwyr a phroseswyr bwyd a diod. Mae’n cynnig darlun rhyngweithiol o hyd a lled bioeconomi ffyniannus Cymru, gan ddangos lleoliad busnesau o wahanol fathau o amgylch y wlad a lle mae clystyrau ohonynt yn bodoli. Mae nifer o opsiynau hefyd ar gyfer darganfod llawer iawn mwy.

Gall defnyddwyr: 

Nod yr adnodd yw cynorthwyo WRAP Cymru i yrru mwy o gydweithio rhwng yr amryfal fudiadau sy’n ffurfio bioeconomi Cymru. Gobeithiwn y bydd yn fan cychwyn i hwyluso cysylltiadau a fydd yn arwain at well effeithlonrwydd; ac yn y pen draw yn gwneud bioeconomi Cymru yn fwy cylchol. Mae’n cynnig cyfle delfrydol i gwmnïau ddeall mwy am y maes y maent yn gweithio ynddo, ac i feithrin cysylltiadau defnyddiol. Er enghraifft, gallai cwmnïau pobi edrych ar sefydlu perthynas gyda bragdai a allai fod eisiau troi gwarged bara yn gwrw. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr adnodd, mae croeso ichi anfon ebost at addingvalue@wrap.org.uk

Cylchlythyr Bioeconomi Cymru

Ydych chi wedi cofrestru i dderbyn ein cylchlythyr chwarterol Bioeconomi Cymru? Mae tanysgrifio yn rhwydd ac yn sydyn trwy’r dudalen hon.

Os na allwch chi weld neu ddefnyddio'r Adnodd Mapio, am unrhyw reswm, gallwch mynedu hyn trwy'r ddolen Tableau hwn.