Adnoddau Sefydlu Gwerth

Rydym wedi datblygu cyfres eang o adnoddau am ddim i fusnesau sydd â diddordeb mewn elwa o sefydlu gwerth – sef y broses o ychwanegu gwerth i wastraffau a sgil-gynhyrchion anochel bwyd a diod.

Does dim ots pa gam rydych chi wedi’i gyrraedd, mae’r adnoddau gennym i’ch helpu. Er enghraifft, os mai dim ond eisiau dysgu mwy am sefydlu gwerth ydych chi, mae nifer o gyflwyniadau ac adroddiadau ar gael, yn ogystal â nifer o weminarau penodol i’r sector wedi’u recordio i chi gael eu gwylio. Fodd bynnag, os ydych chi’n barod i fwrw ati, mae nifer o adnoddau defnyddiol i’ch cynorthwyo, yn cynnwys Pecyn Adnoddau Achos Busnes i gefnogi gwneud penderfyniadau gwybodus.

I gael mynediad am ddim i’r gyfres llawn o adnoddau, cwblhewch y ffurflen isod. Wedyn, cewch eich trosglwyddo’n syth i’n tudalen adnoddau.

SYLWER: Unwaith y cyrhaeddwch ein tudalen adnoddau, awgrymwn eich bod yn ychwanegu nod tudalen ar eich porwr i’ch galluogi i ddychwelyd yn syth at y dudalen y tro nesaf, heb ichi orfod cofnodi eich manylion drachefn.

Eich gwybodaeth

Dim ond WRAP fydd yn defnyddio’r wybodaeth a roddwch yma. Ni chaiff fyth ei roi i drydydd parti heb gael eich caniatâd o flaen llaw, oni bai ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith i ni ddatgelu gwybodaeth. Gweler ein polisi preifatrwydd (http://wrapcymru.org.uk/cy/content/polisi-preifatrwydd) am fanylion pellach. Dim ond at ddibenion adrodd yn fewnol y bydd WRAP yn defnyddio’r wybodaeth a roddwch yn y ffurflen hon er mwyn mesur y defnydd a wneir o’r adnoddau; cedwir yr wybodaeth am chwe blynedd cyn ei ddileu, neu gellir ei ddileu ar eich cais trwy anfon ebost at addingvalue@wrap.org.uk, pa bynnag un sy’n digwydd gyntaf.
Ni chaiff eich gwybodaeth ei ddefnyddio i gysylltu â chi oni bai eich bod yn rhoi eich caniatâd isod.

Eich diweddaru trwy anfon ebost

Ticiwch os hoffech i WRAP roi gwybod i chi pan fydd adnoddau newydd neu adnoddau wedi’u diwygio ar gael, a’ch diweddaru o dro i dro am ein gwaith ehangach ar sefydlu gwerth, yn cynnwys digwyddiadau ar y gweill. Efallai y byddwn hefyd yn anfon ebost atoch i ofyn am adborth defnyddiwr i’n helpu i wella’r adnoddau yn y dyfodol. Byddai hyn yn hollol ddewisol.

Contact

Adding Value Team

Adding Value Team
02920 100 100